Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Sigrun Loe Sparboe (SLS) samler inn og behandler personopplysninger.

Fra 25. mai 2018 gjelder den nye og omfattende persondatalovgivningen (GDPR) i hele Europa. Loven er vedtatt med henblikk på å beskytte privates opplysninger. Derfor har du krav på opplysninger på (etter personopplysningsloven § 19) om hvem som håndterer dine data, til hvilke formål og om de videreformidles til andre. Loven dikterer dessuten at du skal gi samtykke hver gang dine data brukes av nye aktører eller på nye måter. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet sigrunloesparboe.no, samt generell informasjon om hvordan personopplysninger behandles i denne sammenheng (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.sigrunloesparboe.no
SLS er ansvarlig (behandlingsansvarlig) for virksomhetens behandling av personopplysninger, og har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger på sigrunloesparboe.no med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å sende inn forespørsel via kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Det er kun SLS som behandlingsansvarlig som har tilgang til opplysningene som samles inn.

First Studio Design (www.firststudiodesign.com) er leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Informasjon som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet er avidentifisert og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner. Med avidentifisert menes at man ikke kan spore innhentede opplysninger tilbake til den enkelte bruker.

Nettstatistikk
Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Nettstedet benytter seg av analyseverktøyet Squarespace Analytic  til dette formålet. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke til andre aktører.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. På www.sigrunloesparboe.no benyttes analyseverktøyet Squarespace analytics, som plasserer flere informasjonskapsler avhengig av innstillinger på din maskin. Dette er for å muliggjøre innsamling av statistikk. Les mer her om hvilke informasjonskapsler Squarespace bruker

E-post og telefon
SLS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling journalføres, men deles aldri med en tredjepart.
Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Jeg gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert, og oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges ikke. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i SLS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon
Sigrun Loe Sparboe
Hummingbirdrec@gmail.com