Nordfolket

Uslepen på godt og ont

Kan vi kunsten å leve når det e mørkt

Hardhausa på godt og ont

Som hestehov gjennom asfalt når det snør

 

Her verne vi om vårres

fordi det e så mye å ta vare på.

Her verne vi om vårres

fordi vi aldri har vært forvendt.

 

Ærlig frem på godt og ont

Har du grunn til å stole på vårres ord

Sta og seig på godt og ont

E vant til å fryse uten å bli syk

 

Her står vi støtt i lag,

for alt vi har måtte forsvare

Her står vi opp i lag

fordi det enda og fortsatt trengs

Voks langsomt og voks godt

Gå sakte og spring ut

Veian e kronglat, men du skal gå

Voks langsomt og voks godt

Æ sleit ut mine barnesko

På et lite sted her oppi nord

Tok forgitt tryggheten

i at alle rundt mæ passa på

 

Barndommen fikk vare,

lengre enn vi egentlig ville

Barndommen fikk vare,

fordi den aldri kan tas igjen

 

Voks langsomt og voks godt

Gå sakte og spring ut

Veian e kronglat, men du skal gå

Voks langsomt og voks godt

 

Ref. Voks langsomt og voks godt

Gå sakte og spring ut

Kom hjem igjen og du skal forstå

Voks langsomt og voks godt